Tôi đã mua huawei D16 cho tôi và vợ tôi. Máy tính xách tay của cô ấy có một card âm thanh realteck bên trong và việc cài đặt ubuntu không có vấn đề gì. Nhưng phiên bản này của tôi có Everest ESSX8336 bên trong. Và khi tôi đăng nhập Ubuntu, tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ở đâu.

Kho lưu trữ github Linux có những thay đổi đối với card âm thanh. Vì vậy, tôi đã cài đặt ubuntu === 21.10 mới nhất và cập nhật hạt nhân lên 5.16-rc1. Nhưng nó không giúp ích gì cho tôi.

Tôi chỉ nhận được đầu ra giả bên trong cài đặt.

Màn hình từ windows 10 nơi tất cả đều hoạt động bình thường.

Ảnh chụp màn hình 1


Ảnh chụp màn hình 2


Ảnh chụp màn hình 3


Ảnh chụp màn hình 4

no answer