ฉันกำลังพยายามติดตั้ง Ubuntu 13.10 แต่ตัวเลือก "ตารางพาร์ติชั่นใหม่" ไม่ทำงาน ฉันลดขนาดไดรฟ์ของฉันและมีพื้นที่ว่างที่ไม่ได้จัดสรร 70 gb.. แต่ขณะติดตั้งไม่แสดงเป็น "พื้นที่ว่าง" แต่แสดงเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ ฉันได้เลือก "อย่างอื่น"

ไดรฟ์ e ของฉันคือ 155 gb ฉันลดขนาดลงเหลือ 85 gb และทำให้ 70 gb ไม่ได้ถูกจัดสรร

answer

คุณต้องสร้างพาร์ติชัน ext4 แยกต่างหากบนพื้นที่ที่ไม่ได้ปันส่วน 70 GB เพื่อให้โปรแกรมติดตั้งตรวจพบและติดตั้ง Ubuntu บนพาร์ติชันนั้น