ฉันกำลังพยายามติดตั้ง Ubuntu Server 20.04 หรือ 21.10 ด้วย ZFS บนรูทดิสก์ ฉันไม่พบตัวเลือกในการใช้ ZFS (แค่ xfs และ btrfs) ในตัวติดตั้ง

มีวิธีบูตจากดิสก์ที่ฟอร์แมตด้วย ZFS หรือไม่?

answer

ตั้งแต่Eoan Ermine (Ubuntu 19.10)ตัวติดตั้ง Ubuntu สำหรับเดสก์ท็อปสามารถใช้ ZFS เป็นระบบไฟล์รูทเท่านั้น แต่ ยังอยู่ ในช่วงทดลอง

LTS ปัจจุบันคือFocal Fossa (Ubuntu 20.04)ให้การติดตั้งแบบโมโนดิสก์เท่านั้น ฉันไม่ทราบความแตกต่างกับตัวติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ แต่นี่เป็นเพียงวิธีเดียวในการติดตั้ง Ubuntuบนรูท ZFS

อย่างไรก็ตาม OpenZfs มีวิธีการติดตั้ง Ubuntu บนรูท ZFS:

https://openzfs.github.io/openzfs-docs/Getting%20Started/Ubuntu/index.html#root-on-zfs