wagwoord vereiste pam_pwquality.so herprobeer=3 minlen=10 ucredit=-1 dcredit=-1 maxrepeat=3 reject_username enforce_for_root difok=7 wagwoord [sukses=1 default=ignoreer] pam_unix.so obskure use_authtok try_first_passyescrypt

ek wil al hierdie reëls afdwing, maar difok=7 moet nie op root toegepas word nie

no answer